Geborgde werkwijze alcoholwet

Geborgde werkwijze leeftijdscheck 18+

PoP4Wine, versie 1.3 d.d. 9/07/2024

Verantwoorde alcoholverkoop is voor PoP4Wine belangrijk. Pop4Wine wil bij het bestellen van wijn geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij PoP4Wine wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

 1. Hoe PoP4Wine samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de wijn tot en met de bezorging;
 2. Hoe PoP4Wine ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van PoP4Wine
 3. Hoe PoP4Wine controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.
 1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)
 • Iedere bezoeker van onze webshop die een bestelling plaatst is verplicht om te bevestigen dat hij/zij 18 jaar of ouder is en dat de ontvanger van deze bestelling ook 18 jaar of ouder is en bereid is om zijn / haar leeftijd met een geldig legitimatiebewijs te laten verifiëren. Tevens wordt op de webshop aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die het pakket in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren.
 • Dit leeftijdsverificatiesysteem is momenteel niet waterdicht. Immers, iedereen kan aangeven (ook minderjarigen) dat men ouder dan 18 jaar is. De overheid zal daarom op niet al te lange termijn een leeftijdsverificatiesysteem maken waarmee het mogelijk wordt om op betrouwbare en eenduidige wijze de leeftijd van de consument vast te stellen. Zodra dit leeftijdsverificatiesysteem beschikbaar komt, zal PoP4Wine hierop overstappen.
 • Bij telefonische bestelling wordt gevraagd of de koper 18 jaar of ouder is. Tevens wordt in alle gevallen aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die het pakket in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren.
 • Bij aflevering door externe bezorgdiensten zal altijd een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet.
 • De eigen bezorgdienst van PoP4Wine controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat u gereed houdt. Wanneer u reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd bent en u wordt herkend door de eigen bezorger en/of het is evident dat u ouder bent dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht.
 • Afleveren bij de buren, of wijn achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. Het pakket zal weer door de bezorger meegenomen worden. In geval van externe bezorging zal het pakket naar een afhaallocatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden, daarna gaat het pakket terug naar de afzender. Bij eigen bezorging zal het pakket retour genomen worden en kan het in de PoP4Wine winkel afgehaald worden, of opnieuw ter verzending aangeboden worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
 1. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)
 • Alle medewerkers van PoP4Wine worden geïnformeerd over de consequenties van het niet naleven van de verkoopregels. Van elke medewerker wordt verlangd dat hij/ zij kennis van dit document/deze pagina neemt. De laatste versie van dit document/ deze pagina is uitgeprint en altijd beschikbaar voor de medewerkers van de winkel. Ook worden onze medewerkers tijdens werkbesprekingen actief geïnformeerd over de verkoopregels en het belang van naleving hiervan.Externe bezorgers zoals de pakketbezorgers PostNL, My Parcel en Flespakket worden bij aanvang van de samenwerking geïnformeerd over de verkoopregels en het belang van naleving hiervan. Tijdens regelmatige werkbesprekingen wordt deze informatie wederom onder de aandacht gebracht.

 

 1. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

      3.1: Evaluatie van de Geborgde Werkwijze

 1. Conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit, wordt jaarlijks bij alle winkels de geborgde werkwijze geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.
 2. PoP4Wine voert minimaal één keer per jaar onderzoek uit naar de uitvoering van de geborgde werkwijze. Voor deze controle maakt PoP4Wine gebruik van een ‘mysterykid’, zijnde een persoon jonger dan 18 jaar, en een auditor, zijnde een volwassen persoon van 25 jaar of ouder, die door PoP4Wine wordt aangewezen.

      3.2: Uitvoering van het Mysteryshoponderzoek

 1. Tijdens het mysteryshoponderzoek zijn uiterlijke kenmerken zoals een pet, zonnebril, enz., die een eerlijke inschatting van de leeftijd belemmeren, niet toegestaan voor de mysterykid. De auditor van PoP4Wine controleert hierop en verifieert tevens voor aanvang of de mysterykid een geldig legitimatiebewijs in bezit heeft en daadwerkelijk jonger is dan 18 jaar.
 2. Bestellingen voor de aankooppoging worden geplaatst bij de webshop www.pop4wine.nl. Op de dag van de bezorging is naast de mysterykid de auditor aanwezig. De auditor stelt zich verdekt op in de woning zodat hij/zij niet zichtbaar is bij het benaderen van de woning, aanbellen of als de deur wordt geopend. De deur wordt door de mysterykid zelf geopend. Eventuele auto’s die op de oprit staan, worden vooraf verplaatst. De auditor houdt het proces rondom de bezorging nauwlettend in de gaten via een telefoonverbinding op afstand.

       3.3: Procedure bij Leeftijdscontrole en Bezorging

 1. Gedurende de leeftijdscontrole door de bezorger handelt de mysterykid als zijnde een consument. Wanneer er alcohol wordt overhandigd (verkocht), neemt de mysterykid het product in ontvangst en sluit hij/zij de deur. Indien het product niet wordt overhandigd (verkocht), bedankt de mysterykid de bezorger en sluit hij/zij de deur. Hierna bespreekt de mysterykid de bezorging met de auditor, waarna de auditor de resultaten registreert.
 2. In het geval dat er een bezorging heeft plaatsgevonden, wordt de bezorgde alcohol door de mysterykid per direct overhandigd aan de auditor.

      3.4: Corrigerende Acties bij Onrechtmatige Bezorging

 1. Wanneer blijkt dat ten onrechte alcoholhoudende drank is afgeleverd aan een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt of de alcoholhoudende drank op een ander adres is afgeleverd, zullen wij corrigerende acties uitvoeren, zoals het aankaarten van dergelijke gebreken bij onze logistieke partners en indien nodig het aanpassen van onderlinge afspraken/processen met onze logistieke partners.

Meer weten over alcholgebruik?

http://www.Nix18.nl

http://www.stiva.nl

http://www.alcoholinfo.nl

Wettelijk verplichte leeftijdscheck 18+ voor levering bij particulieren

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe alcoholwet in werking getreden welke in de plaats is gekomen van de Drank- en Horecawet. Voor de bezorging geldt dat er bij zendingen aan particulieren een 18+ check uitgevoerd moet worden. Dit is wettelijk verplicht en deze check moet bij iedere levering gedaan worden, ook als duidelijk is dat de ontvanger ouder dan 18 jaar is.

De bezorger dient de geboortedatum (deze dient tenminste 18 jaar in het verleden te liggen) en de laatste 5 tekens van het legitimatiebewijs van de ontvanger te noteren. Dat kan iemand anders zijn dan de besteller, als het maar op het adres van de opdracht is.

Binnen de wet kan de bestelling enkel afgegeven worden op het adres van bestelling aan een persoon die 18+ is. De bestelling mag niet rond het huis worden geplaatst en niet bij de buren worden afgegeven. Wij hebben deze procedures vastgelegd in onze geborgde werkwijze alcoholwet.

X